Metsamajanduskava

Metsamajanduskava on dokument, mille eesmärgiks on planeerida ja juhtida metsa kasutamist nii, et see toetaks metsa keskkonda ja elusorganisme ning pakkuda samal ajal majanduslikku ja sotsiaalset kasu metsaomanikele ja ühiskonnale.

metsamajanduskava

Aitame koostada

Kirjuta meile ja aitame teil koostada metsamajanduskava ning abistame ka teiste küsimuste korral. 

Contact Form Demo

Mis on metsamajanduskava

Metsamajanduskava on dokument, mis määrab metsa tulevase majandamise suunad ja eesmärgid. See on oluline tööriist metsaomanikele ja metsaülematele, et tagada metsa jätkusuutlik ja efektiivne majandamine säilitades metsa looduslikke väärtusi ja tervist. Metsamajanduskava koostatakse tavaliselt metsa ülema või metsaomaniku poolt, lähtudes metsaomaniku soovidest ja eesmärkidest. 

Metsamajanduskava sisaldab teavet metsa asukoha, puuliigi, vanuse ja maapinna kvaliteedi kohta ning määrab ära metsa majandamise ja kasutamise eesmärgid ja meetmed. Näiteks võib metsamajanduskava sisaldada plaane puude istutamiseks või raiete teostamiseks, samuti võib see sisaldada teavet looduslike puhkealade või metsaallikate säilitamise kohta.

 Metsamajanduskava on vajalik dokument metsaomanikele ja metsaülematele, et tagada metsa jätkusuutlik ja efektiivne majandamine säilitamaks metsa looduslikke väärtusi ja tervist.

 

Metsamajanduskava hind

Metsamajanduskava hind sõltub sellest, kes seda koostab ja milline on metsa suurus ja seisukord. Professionaalselt koostatud metsamajanduskava hind võib olla mitme tuhande euro ringis, olenevalt metsa suurusest ja keerukusest.

Enne metsamajanduskava koostamist tuleb hoolikalt kaaluda erinevaid pakkumisi ja vajadusel pöörduda professionaalsete metsaülemate poole, et saada täielik ülevaade metsa hetkeseisust ja tulevastest võimalustest.

Märkus: metsamajanduskava koostamine on oluline investeering metsa jätkusuutlikuks ja efektiivseks majandamiseks, mistõttu tasub selleks kulutusi mõelda pikemas perspektiivis.

 

Kuidas koostada metsamajanduskava

Metsamajanduskava koostamiseks tuleb järgida järgmisi samme:

  1. Koguge teave metsa kohta: enne metsamajanduskava koostamist tuleb koguda teave metsa asukoha, puuliigi, vanuse, maapinna kvaliteedi ja muude oluliste tegurite kohta.
  2. Määrake metsa eesmärgid ja meetmed: järgmisena tuleb määrata metsa tulevase majandamise eesmärgid ja meetmed. Need võivad sisaldada näiteks plaane puude istutamiseks või raiete teostamiseks, samuti teavet looduslike puhkealade või metsaallikate säilitamise kohta.
  3. Koostage metsamajanduskava: kogutud teabe põhjal tuleb koostada metsamajanduskava, mille sisaldab ülevaade metsa hetkeseisust ja tulevastest plaanidest.
  4. Esitage metsamajanduskava: lõpuks tuleb metsamajanduskava esitada metsaomanikule või metsaülemale, kes saavad seda üle vaadata ja vajadusel täiendada.
  5. Järgige metsamajanduskavat: kui metsamajanduskava on heaks kiidetud, tuleb seda järgida, et tagada metsa jätkusuutlik ja efektiivne majandamine.

Märkus: enne metsamajanduskava koostamist on soovitatav hankida professionaalset nõu, et saada täielik ülevaade metsa hetkeseisust ja tulevastest võimalustest.